POLFA S.A. odgrywa znaczącą rolę nie tylko w eksporcie produktów leczniczych, ale również podejmuje nowe wyzwania w zakresie techniki medycznej i usług ukierunkowanych na zdrowie człowieka.

Rozwój firmy wymaga stałego poszerzania palety asortymentowej.

Właśnie dlatego POLFA S.A. zawsze z zadowoleniem zachęca naszych partnerów do współpracy. Nasze podejście do biznesu opiera się na najwyższych standardach długoterminowej współpracy przynoszącej korzyść obu stronom.

Partnerom zapewniamy rzetelność oraz doświadczenie w przeprowadzanych działaniach marketingowych, rejestracyjnych, handlowych, jak również dostęp do rynków zagranicznych.

Eksport

W eksporcie działamy przede wszystkim (ale nie wyłącznie) na rynkach krajów Azji (Wietnam, Kazachstan) oraz Europy Środkowej i Wschodniej (Rosja, Węgry, Ukraina, Czechy, Białoruś, Bułgaria i wiele innych). Zapewniamy wszechstronną obsługę transakcji zagranicznych oraz pewny i stabilny poziom sprzedaży.