POLFA S.A. przeprowadza badania rynku farmaceutycznego na rynkach zagranicznych m in.: w Rosji, Kazachstanie, Bułgarii, na Ukrainie, Węgrzech a także w Wietnamie, dotyczące produktów leczniczych, suplementów diety oraz wyrobów medycznych.

Aby oszacować potencjał sprzedażowy oraz opłacalność ekonomiczną na określonym rynku badamy takie parametry jak:

  • epidemiologia
  • struktura i potencjał rynku
  • poziom konkurencji
  • poziom  cenowy
  • poziom refundacji

Eksport

W eksporcie działamy przede wszystkim (ale nie wyłącznie) na rynkach krajów Azji (Wietnam, Kazachstan) oraz Europy Środkowej i Wschodniej (Rosja, Węgry, Ukraina, Czechy, Białoruś, Bułgaria i wiele innych). Zapewniamy wszechstronną obsługę transakcji zagranicznych oraz pewny i stabilny poziom sprzedaży.