Polfa SA dysponuje szeroka ofertą dla partnerów biznesowych z zakresu marketingu farmaceutycznego na wielu rynkach wschodnich, takich jak Rosja, Kazachstan, Kirgistan, Ukraina, Bułgaria, Węgry, Białoruś, Wietnam. Mamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu działań marketingowych dla produktów pozyskanych od partnerów biznesowych oraz produktów własnych. Poprzez doświadczonych pracowników z przedstawicielstw Polfa SA świadczymy usługi z wykorzystaniem najnowszych, skutecznych narzędzi marketingowych dopasowanych do specyfiki poszczególnych krajów.

Eksport

W eksporcie działamy przede wszystkim (ale nie wyłącznie) na rynkach krajów Azji (Wietnam, Kazachstan) oraz Europy Środkowej i Wschodniej (Rosja, Węgry, Ukraina, Czechy, Białoruś, Bułgaria i wiele innych). Zapewniamy wszechstronną obsługę transakcji zagranicznych oraz pewny i stabilny poziom sprzedaży.