konopnicka

Polfa S.A., Polfa Trade Sp. z o.o.

ul. Marii Konopnickiej 6, 2 piętro
00-491 Warszawa

Tel.: (+48 22) 339 05 29
Faks: (+48 22) 339 05 29

E-mail: polfa@polfa.eu


Rejestr handlowy

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000358261
NIP 781 181 65 84
REGON 300792724

Wysokość kapitału zakładowego: 3 140 000 PLN

Eksport

W eksporcie działamy przede wszystkim (ale nie wyłącznie) na rynkach krajów Azji (Wietnam, Kazachstan) oraz Europy Środkowej i Wschodniej (Rosja, Węgry, Ukraina, Czechy, Białoruś, Bułgaria i wiele innych). Zapewniamy wszechstronną obsługę transakcji zagranicznych oraz pewny i stabilny poziom sprzedaży.