Wysiłkowe nietrzymanie moczu

Wiele kobiet cierpi z powodu wysiłkowego nietrzymania moczu (WNM), radykalnie wpływając na ich jakość życia powodując wiele ograniczeń. Ma to negatywny wpływ na ich życie społeczne z powodu mimowolnych wycieków podczas kaszlu, kichania, śmiechu czy ćwiczeń.

WNM może być skutecznie leczone przez endoskopowe wstrzyknięcie substancji wypełniających czyli tzw. bulking. Olbrzymią zaletą tej metody zawsze była jej minimalna inwazyjność oraz możliwość wykonywania w warunkach ambulatoryjnych w znieczuleniu miejscowymi. Dotychczasowe substancje stosowane w tej metodzie były złożone z ulegających degradacji żelów dlatego też skuteczność tego leczenia zmniejszała się w czasie z powodu skurczenia się bądź degradacji żelów. Urogyn stworzył produkt, który posiada możliwość iniekcji, ale nie zmniejsza się lub degraduje, przez co jest skuteczny w dłuższym okresie czasu. Materiał ten jest wykrywalny w promieniowaniu rentgenowskim i USG, i w razie potrzeby może być usunięty.

Urolastic

Urolastic jest niezwykle biokompatybilnym o silikonowej konsystencji materiałem, który formuje się w miejscu iniekcji. Produkt składa się z podwójnej strzykawki, która jest połączona z mieszalnikiem statycznym wraz z igłą. W momencie iniekcji, dwa składniki spotkają się i mieszają się w mieszalniku statycznym. Wymieszany związek jest następnie przekazywany przez igłę. Pozwala to na iniekcję małych ilości związku, który ma być umieszczony w tkance wokół cewki moczowej. Mieszanina tworzy się jako małe elastyczne piłki gumowe, które są zamknięte w torebkach fibrynogenowych.