W tym miejscu publikować będziemy istotne rekomendacje dla stosowania Urolasticu lub Prolasticu wydane przez lekarzy, specjalistów, liderów opinii w zakresie urologii i/lub ginekologii, a także specjalistyczne instytucje.

Rekomendacja Prof. Jan-Paul Roovers specjalisty w zakresie uroginekologii, profesora Uniwersytetu w Amsterdamie i jednocześnie przewodniczącego Komitetu Naukowego Europejskiego Towarzystwa Uroginekologicznego EUGA  oraz Dr. John Heesakkers przewodniczącego Europejskiej Sekcji Żeńskiej i Funkcjonalnej Urologii:

Rekomendacja Instytutu Urologii Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie: