ZAKRES NASZYCH USŁUG POZA UE:

 • Konsultacje i doradztwo w zakresie oceny możliwości rejestracyjnych produktów na wskazanych rynkach.
 • Przeprowadzenie pełnego procesu rejestracyjnego we właściwych organach państwowych rejestrujących leki, suplementy diety, wyroby medyczne oraz kosmetyki.
 • Przeprowadzanie zmian porejestracyjnych oraz zmiany podmiotu odpowiedzialnego.
 • Przeprowadzanie re-rejestracji.
 • Doradztwo w zakresie specyficznych wymagań krajowych oraz  profesjonalna pomoc w:
  • przygotowywaniu wniosków rejestracyjnych i zmianowych
  • kompilacji dokumentacji rejestracyjnej/zmianowej dostosowanej  do wymogów narodowych,
  • przygotowywaniu i tłumaczeniu Charakterystyk Produktu Leczniczego (ChPL), ulotek dla pacjenta (PIL), tekstów na opakowania,
  • potwierdzaniu notarialnych uwierzytelnionych tłumaczeń dokumentów urzędowych a w razie potrzeby sami zajmiemy się uzyskaniem poświadczenia klauzulą apostille.
 • Wsparcie w komunikacji z właściwymi organami rejestracyjnymi w tym pomoc w zawieraniu umów rejestracyjnych.
 • Pomoc w przygotowywaniu odpowiedzi na formalne listy oraz zapytania ekspertów.
 • Wsparcie w pozyskiwaniu zezwoleń na wwóz prób do badań
 • Wsparcie w przeprowadzeniu Badań Klinicznych na terenie danego kraju, w przypadku zaistnienia wskazania ze strony właściwego organu państwowego.
 • Serwis w zakresie monitorowania niepożądanych działań leków w obszarze kraju rejestracji (Pharmacovigilance).
 • Składanie okresowych raportów o bezpieczeństwie (Periodic Safety Update Report – PSUR).

Zachęcamy do kontaktu.