AKCJONARIUSZILOŚĆ AKCJIUDZIAŁ
Dark Tiestado Holdings Limited 4 000 000 56,02%
Bednarczyk Rafał 768 710 10,77%
Ketys Investments Sp. z o.o. 1 500 000 21,01%
Pozostali (free float) 557 290 12,20%
     
Łącznie: 7 140 000 100,00%

Eksport

W eksporcie działamy przede wszystkim (ale nie wyłącznie) na rynkach krajów Azji (Wietnam, Kazachstan) oraz Europy Środkowej i Wschodniej (Rosja, Węgry, Ukraina, Czechy, Białoruś, Bułgaria i wiele innych). Zapewniamy wszechstronną obsługę transakcji zagranicznych oraz pewny i stabilny poziom sprzedaży.