Animatorem Rynku dla Akcji Polfa S.A. jest Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

Dane kontaktowe:

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego
ul. Puławska 15

02-515 Warszawa

Eksport

W eksporcie działamy przede wszystkim (ale nie wyłącznie) na rynkach krajów Azji (Wietnam, Kazachstan) oraz Europy Środkowej i Wschodniej (Rosja, Węgry, Ukraina, Czechy, Białoruś, Bułgaria i wiele innych). Zapewniamy wszechstronną obsługę transakcji zagranicznych oraz pewny i stabilny poziom sprzedaży.