30.12.2013r. Godz. 10.00 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A.

Zarząd Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie (00-613), przy ul. T.Chałubińskiego, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000358261 ("Spółka"), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w poniedziałek 30 grudnia 2013 r., o godz. 10.00, w Warszawie w Siedzibie Spółki przy ulicy T.Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa.

Eksport

W eksporcie działamy przede wszystkim (ale nie wyłącznie) na rynkach krajów Azji (Wietnam, Kazachstan) oraz Europy Środkowej i Wschodniej (Rosja, Węgry, Ukraina, Czechy, Białoruś, Bułgaria i wiele innych). Zapewniamy wszechstronną obsługę transakcji zagranicznych oraz pewny i stabilny poziom sprzedaży.