1. Założycielem Spółki są:
    • Monday Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie,
    • Monday Managment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Poznaniu,
    • Pani Iwona Szuba,
    • Monday Medical spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu
  2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki „Monday Medical” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowo- akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 297831.

Eksport

W eksporcie działamy przede wszystkim (ale nie wyłącznie) na rynkach krajów Azji (Wietnam, Kazachstan) oraz Europy Środkowej i Wschodniej (Rosja, Węgry, Ukraina, Czechy, Białoruś, Bułgaria i wiele innych). Zapewniamy wszechstronną obsługę transakcji zagranicznych oraz pewny i stabilny poziom sprzedaży.