Rudnicka

Lidia Rudnicka - Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, doktor habilitowany nauk medycznych, profesor medycyny.

Swoją karierę zawodową rozpoczynała jako asystent w Zakładzie Immunopatologii Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. W latach 1987-1998 pracowała jako asystent i adiunkt w Klinice Dermatologicznej AM. Kolejne lata to "podróże zagraniczne", w tym 2-miesięczny pobyt w laboratoriach National Institutes of Health w Bethesda, USA, 3-miesięczne stypendium naukowe na Uniwersytecie w Liege (Belgia) i dwuletnia praktyka w Klinice Dermatologii Uniwersytetu Thomasa Jeffersona w Filadelfii, USA. Obecnie pełni funkcję kierownika Kliniki Dermatologii CSK MSWiA w Warszawie.

Profesor Rudnicka bierze czynny udział w organizacji sesji naukowych zarówno na zjazdach polski jak i międzynarodowych. Była głównym organizatorem sympozjum "Scleroderma - 1995". Organizuje kursy dla osób specjalizujących się w dermatologii i dermatologów, a także akcję "Czerniak-Stop. Skóra pod kontrolą", promującą profilaktykę i wczesne rozpoznawanie czerniaka.


Robert Bednarski - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent SGH w Warszawie - mgr ekonomii

Pomiędzy rokiem 1997 a 2008 pracował w PKN ORLEN S.A. pełniąc kolejno następujące funkcje: Specjalista, Kierownik Działu Gospodarki Pieniężnej, Dyrektor Biura Zarządzania Finansami, Dyrektor Wykonawczy ds. Organizacji i Integracji. Członek Zarządu Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o w latach 2005-2007 oraz Ciech S.A. od roku 2008 do 2010. Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Boryszew S.A.


Makuch

Krzysztof Makuch - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Warszawskiej Akademii Medycznej, lekarz medycyny,  specjalista II st. z ginekologii i położnictwa oraz zdrowia publicznego, absolwent studiów podyplomowych z Ekonomiki Zdrowia, Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Warszawski oraz Prawa medycznego, socjologii i bioetyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Założyciel Stowarzyszenia Menadżerów Opieki Zdrowotnej i wiceprezes Zarządu Głównego STOMOZ I kadencji. Radny Gminy Stare Babice 1998-2002-przewodniczący Komisji Zdrowia. Związany z samorządem zawodowym lekarzy od jego reaktywacji w 1989 roku, członek NRL od 1993 roku, wiceprezes NRL 1997-2000, sekretarz NRL 2001-2005, Przewodniczący ORL w Warszawie 1993-2000, obecnie wiceprezes ORL w Warszawie 2010-2013 oraz członek Naczelnej Rady Lekarskiej


 

Lucjan Brudzyński - Członek Rady Nadzorczej

Pan Lucjan Brudzyński jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów podyplomowych z zakresu prawno-menedżerskiego oraz kierowania projektami europejskimi. Pan Lucjan Brudzyński związany jest z podmiotami sektora pozarządowego oraz prowadzi indywidualną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa i szkoleń. Poprzednio pełnił następujące funkcje:

 • 2014r. – nadal - Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP, Prezes Zarządu;
 • 2013r. – nadal - Związek Harcerstwa Polskiego, Zastępca Naczelnika ZHP, członek Zarządu;
 • 2012r. – nadal - Toucan Spółka z o.o., Członek Rady Nadzorczej;
 • 2011r. – nadal - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Członek Komitetu Monitorującego dla Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014;
 • 2011r. – nadal - Best-Harctur Spółka z o.o. w likwidacji, Likwidator;
 • 2009r. – nadal - Promea Lucjan Brudzyński, Właściciel;
 • 2005r. – nadal - Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania Jakością;
 • 2011r. – 2014r. - Kancelaria Prezydenta RP, Członek Zespołu ds. finansowania organizacji pozarządowych;
 • 2009r. – 2013r. - Związek Harcerstwa Polskiego, Dyrektor finansowy ZHP (skarbnik ZHP), członek Zarządu;
 • 2012r. – 2013r. - BM Medical SA, Członek Rady Nadzorczej;
 • 2010r. – 2011r. - Stabilator Sp. z o.o., Dyrektor ds. Administracji i Organizacji;
 • 2006r. – 2010r. - Fundacja Światowe Jamboree, Wiceprezes Zarządu;
 • 2008r. – 2009r. - Qwantum Systemy Zarządzania Sp. z o.o., Dyrektor Operacyjny;
 • 2004r. – 2005r. - Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Specjalista w dziale Regionalna Instytucja Finansująca – sekcja kontraktowania;
 • 2003r. – 2007r. - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Sopot, Komendant Hufca;
 • 2002r. – 2004r. - Kancelaria Radców Prawnych „CIC” Danuta Pikor Michał Behnke Sp. p., Doradca prawny. 

 

Zdzisław Montkiewicz - Członek Rady Nadzorczej

Pan Zdzisław Montkiewicz jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej, związanym od wielu lat z sektorami finansowymi i ubezpieczeń.

Pan Zdzisław Montkiewicz od 2003r. zajmuje się doradztwem i consultingiem, a poprzednio sprawował następujące funkcje:

 • 2002r. – 2003r. – Prezes Zarządu Powszechnego Towarzystwa Ubezpieczeń S.A.;
 • 1997r. – 2001r. – Prezes Zarządu Prudential/Prumerica Financial Poland;
 • 1994r. – 1997r. – Prezes Zarządu CIECH S.A.;
 • 1988r. – 1991r. – Dyrektor Generalny Przedstawicielstwa IBM World Trade/Europe/Middle East/Africa Corporation w Polsce;
 • 1983r. - 1988r. – Dyrektor Naczelny Grupy Produkcyjno-Finansowej Dernan i Sental;
 • 1978r. – 1982r. – Pracownik ONZ;
 • 1974r. – 1978r. – Pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych;
 • 1972r. – 1974r. – Pracownik Polskiej Akademii Nauk.

Eksport

W eksporcie działamy przede wszystkim (ale nie wyłącznie) na rynkach krajów Azji (Wietnam, Kazachstan) oraz Europy Środkowej i Wschodniej (Rosja, Węgry, Ukraina, Czechy, Białoruś, Bułgaria i wiele innych). Zapewniamy wszechstronną obsługę transakcji zagranicznych oraz pewny i stabilny poziom sprzedaży.