Rafał Bednarczyk - Prezes Zarządu

Lekarz medycyny, podyplomowe studia zarządzania i marketingu, MBA.

Swoją drogę zawodową rozpoczął jako Sekretarz Komisji Współpracy Międzynarodowej Naczelnej Izby Lekarskiej i lekarz w Centrum Zdrowia Dziecka. W 1998 związał się z branżą farmaceutyczną pełniąc funkcję Członka Zarządu w Warszawa Publishing Sp. z o.o. , a następnie  Business Development Managera w firmie Medical Marketing Services. W latach 2002-2004 jako Prezes Zarządu kierował IBSS BIOMED w Krakowie, gdzie zdobył wiedzę z zakresu produkcji farmaceutycznej i wdrażania standardu GMP. Następnie zajmował się konsultingiem farmaceutycznym w ramach IMFARM, a później pełnił funkcję Strategic Planning Manager w firmie Adamed. W latach 2007-2012 Członek Zarządu i Dyrektor Generalny UBM Medica Polska.

Od roku 2010 Prezes BM Medical S.A., które w 2012 zostało połączone z Polfa Sp. z o.o. i przekształcone w Polfa S.A. 

Rafał Bednarczyk pełni również funkcję komisarza zagranicznego ZHP.

    

Eksport

W eksporcie działamy przede wszystkim (ale nie wyłącznie) na rynkach krajów Azji (Wietnam, Kazachstan) oraz Europy Środkowej i Wschodniej (Rosja, Węgry, Ukraina, Czechy, Białoruś, Bułgaria i wiele innych). Zapewniamy wszechstronną obsługę transakcji zagranicznych oraz pewny i stabilny poziom sprzedaży.